Dyrekcja

mgr Alina Kozłowska  dyrektor
mgr Alina Woś  wicedyrektor

Nauczyciele w ZS w Medyni Głogowskiej w roku szkolnym 2022/2023

  1. mgr Alina Kozłowska  język angielski
  2. mgr Wojciech Osiecki  historia
  3. mgr Kinga Cierpisz chemia
  4. mgr Anna Gaweł-Schoeneich  język niemiecki
  5. mgr Barbara Bernat  geografia, WOS, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
  6. mgr Łukasz Barnat  wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, SKS
  7. mgr Edward Wandas  technika, informatyka, muzyka, edukacja wczesnoszkolna
  8. mgr Mariola Weremińska matematyka, fizyka
  9. mgr Ewa Prucnal matematyka
  10. mgr Alina Woś język polski, historia
  11. mgr Monika Kowalczyk  język polski
  12. mgr Agnieszka Bernat  muzyka, plastyka
  13. mgr Kinga Gancarz  język angielski
  14. mgr s. Iwona Wań religia
  15. mgr Elżbieta Rączy  bibliotekarz, przyroda, biologia
  16. mgr Elżbieta Rzeszutek edukacja wczesnoszkolna
  17. mgr Izabela Wilczak edukacja wczesnoszkolna
  18. mgr Anna Jurek edukacja wczesnoszkolna
  19. mgr Marta Gołojuch edukacja wczesnoszkolna
  20. mgr Danuta Michno edukacja wczesnoszkolna
  21. mgr Elżbieta Kuźniar  nauczyciel przedszkola
  22. mgr Magdalena Surowiec nauczyciel przedszkola
  23. mgr Magdalena Witek  nauczyciel przedszkola
  24. mgr Regina Gąsior nauczyciel przedszkola
  25. mgr Natalia Kuźniar nauczyciel przedszkola
  26. mgr Urszula Supińska-Nycz  język angielski
  27. mgr Marcin Jucha  nauczyciel wspomagający
  28. mgr Elżbieta Wilk nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
  29. mgr Jolanta Szmagała  logopeda, pedagog szkolny, pedagog specjalny