Dyrekcja

mgr Alina Kozłowska  dyrektor

Nauczyciele w ZS w Medyni Głogowskiej w roku szkolnym 2023/2024

  1. mgr Alina Kozłowska  język angielski
  2. mgr Wojciech Osiecki  historia
  3. mgr Agnieszka Dołega chemia, matematyka
  4. mgr Anna Gaweł-Schoeneich  język niemiecki
  5. mgr Barbara Bernat  geografia, WOS, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
  6. mgr Łukasz Barnat  wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, SKS
  7. mgr Edward Wandas  technika, informatyka, muzyka, edukacja wczesnoszkolna
  8. mgr Mariola Weremińska matematyka, fizyka
  9. mgr Monika Kowalczyk  język polski
  10. mgr Agnieszka Bernat  muzyka, plastyka, biblioteka
  11. mgr Kinga Gancarz  język angielski
  12. mgr s. Iwona Wań religia
  13. mgr Larysa Dziadosz-Haładyj przyroda, biologia
  14. mgr Elżbieta Rzeszutek edukacja wczesnoszkolna
  15. mgr Izabela Wilczak edukacja wczesnoszkolna
  16. mgr Anna Jurek edukacja wczesnoszkolna
  17. mgr Marta Gołojuch edukacja wczesnoszkolna
  18. mgr Danuta Michno edukacja wczesnoszkolna
  19. mgr Magdalena Surowiec nauczyciel przedszkola
  20. mgr Magdalena Witek  nauczyciel przedszkola
  21. mgr Magdalena Bojda nauczyciel przedszkola
  22. mgr Regina Gąsior nauczyciel przedszkola
  23. lic. Barbara Sołek nauczyciel przedszkola
  24. mgr Magdalena Lepianka nauczyciel przedszkola
  25. mgr Urszula Supińska-Nycz  język angielski
  26. mgr Marcin Jucha  nauczyciel wspomagający
  27. mgr Elżbieta Wilk nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
  28. mgr Jolanta Szmagała  logopeda, pedagog szkolny, pedagog specjalny