Dyrekcja

mgr Alina Kozłowska ? dyrektor
mgr Lucyna Pajęcka ? wicedyrektor

Nauczyciele w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej w roku szkolnym 2019/2020

  1. mgr Alina Kozłowska ? język angielski
  2. mgr Lucyna Pajęcka ? historia
  3. mgr Agnieszka Dołęga ? chemia, matematyka
  4. mgr Anna Gaweł-Schoeneich ? język niemiecki
  5. mgr Barbara Bernat ? geografia, WOS, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
  6. mgr Łukasz Barnat ? wychowanie fizyczne, SKS
  7. mgr Edward Wandas ? technika, informatyka, muzyka, edukacja wczesnoszkolna
  8. mgr Danuta Michno ? edukacja wczesnoszkolna
  9. mgr Anna Jurek ? edukacja wczesnoszkolna
  10. mgr Magdalena Jurek ? matematyka
  11. mgr Barbara Wilczak ? edukacja wczesnoszkolna
  12. mgr Alina Woś ? język polski, historia
  13. mgr Monika Kowalczyk ? język polski
  14. mgr Agnieszka Bernat ? muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
  15. mgr Paweł Napieralski ? edukacja dla bezpieczeństwa
  16. mgr Zdzisława Liebchen ? edukacja wczesnoszkolna, pedagog
  17. mgr Kinga Gancarz ? język angielski
  18. mgr s. Iwona Wań- religia
  19. mgr Elżbieta Rączy ? bibliotekarz, przyroda, biologia
  20. mgr Elżbieta Rzeszutek ? wychowanie przedszkolne
  21. mgr Magdalena Skarbek ? nauczyciel wspomagający
  22. mgr Elżbieta Kuźniar ? nauczyciel przedszkola
  23. mgr Magdalena Bojda ? nauczyciel przedszkola
  24. mgr Magdalena Witek ? nauczyciel przedszkola
  25. mgr Izabela Wilczak ? nauczyciel przedszkola
  26. mgr Marta Gołojuch ? nauczyciel przedszkola
  27. mgr Mariola Weremińska ? matematyka, fizyka
  28. mgr Urszula Supińska-Nycz ? język angielski
  29. mgr Marcin Jucha ? nauczyciel wspomagający
  30. mgr Magdalena Falandys ? nauczyciel przedszkola
  31. mgr Jolanta Szmagała ? logopeda