W Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej prowadzone są następujące ewidencje i rejestry: 

 • Księga uczniów 
 • Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie
 • Księga arkuszy ocen
 • Rejestr wydanych zaświadczeń OKE 
 • Księga kontroli zewnętrznych
 • Księga protokołów Rady Pedagogicznej
 • Rejestr awansów zawodowych 
 • Rejestr wydanych zarządzeń dyrektora 
 • Rejestr legitymacji szkolnych
 • Rejestr wyjść i wycieczek szkolnych
 • Rejestr upoważnień
 • Rejestr kart rowerowych
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Rejestr zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr umów z kontrahentami
 • Rejestr faktur
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja przydziałów BHP
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr ryzyka

 

 1. Archiwa

  Archiwum zakładowe Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej mieści się w siedzibie jednostki: Medynia Głogowska 460.