Szanowni Rodzice!

Ze względu na aktualną sytuację zagrażającą zdrowiu dzieci
–  za zgodą Wójta Gminy Czarna  i po otrzymaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łańcucie,

zajęcia lekcyjne w klasie 6 zostają zawieszone
na czas określony od dnia 24.01.2022 r. do dnia 28.01.2022 r.

Przedmiotowa decyzja ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia dzieci.
Jednocześnie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi – aby dzieci pozostawały  w tym czasie w domu i nie przebywały w miejscach publicznych.

 

Podstawa prawna: §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i poz.1386).

Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie Dyrektora szkoły

 


Szanowni Rodzice!

Ze względu na aktualną sytuację zagrażającą zdrowiu dzieci
–  za zgodą Wójta Gminy Czarna  i po otrzymaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łańcucie,

zajęcia lekcyjne w klasie 7b i  klasie  „0” zostają zawieszone
na czas określony od dnia 26.11.2021 r. do dnia 3.12.2021 r.

Przedmiotowa decyzja ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia dzieci.
Jednocześnie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi – aby dzieci pozostawały  w tym czasie w domu i nie przebywały w miejscach publicznych.

 

Podstawa prawna: §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i poz.1386).

ZARZĄDZENIE  WÓJTA GMINY CZARNA

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY


 

Szanowni Rodzice!

Ze względu na aktualną sytuację zagrażającą zdrowiu dzieci
–  za zgodą Wójta Gminy Czarna  i po otrzymaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łańcucie,

zajęcia lekcyjne w klasie 7a zostają zawieszone
na czas określony od dnia 9.11.2021 r. do dnia 15.11.2021 r.

Przedmiotowa decyzja ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia dzieci.
Jednocześnie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi – aby dzieci pozostawały  w tym czasie w domu i nie przebywały w miejscach publicznych.

 

Podstawa prawna: §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i poz.1386).

Zarządzenie Wójta Gminy Czarna

Zarządzenie Dyrektora ZS w Medyni Głogowskiej

—————————————————————————————————————————————————–

 

INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

Ze względu na aktualną sytuację zagrażającą zdrowiu dzieci
– wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego za zgodą Wójta Gminy Czarna  i po otrzymaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łańcucie,

zajęcia w Przedszkolu dla dwóch grup 3- i 4-latków zostają zawieszone
na czas określony od dnia 5.03.2021 r. do dnia 14.03.2021 r.

Przedmiotowa decyzja ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia dzieci.
Jednocześnie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi – aby dzieci pozostawały  w tym czasie w domu i nie przebywały w miejscach publicznych.

Dalsze informacje i komunikaty, dotyczące zaistniałej sytuacji, będą publikowane na stronie internetowej szkoły
oraz przekazywane drogą telefoniczną przez wychowawców.

Podstawa prawna: §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i poz.1386).

Zarządzenie Dyrektora ZS w Medyni Głogowskiej

Zarządzenie Wójta Gminy Czarna