Uwaga!
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

wniosek o udostępnienie informacji publicznej