Organ prowadzący: Gmina Czarna, 37-125 Czarna 260.

Zespół Szkół działa w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/316/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 20 listopada 2017 r.

W skład Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej wchodzą:

 • Publiczne Przedszkole
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Uczniowie Zespołu Szkół mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, pracowni internetowej, stołówki i boisk szkolnych. Szkoła posiada nowoczesną, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną. Uczniowie uczą się od przedszkola języka angielskiego, a w klasie siódmej, ósmej także języka niemieckiego. Ponadto mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

 • Szkolnego Klubu Sportowego,
 • koła teatralnego,
 • koła matematycznego,
 • koła języka polskiego,
 • chóru,
 • koła języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego,
 • zajęć wyrównawczych.

Na terenie szkoły odbywają się również zajęcia odpłatne:

 • języka angielskiego,
 • zajęcia muzyczne.

Dzieci mogą skorzystać z zajęć świetlicowych w godzinach od 7.00 – 14. 45.

Publiczne Przedszkole w Medyni Głogowskiej wchodzi w skład Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 30 do 16 30. Zajęcia odbywają się zgodnie z nową podstawą programową dla dzieci trzyletnich i czteroletnich. W ramach obowiązkowych zajęć rozwijana jest również aktywność muzyczna, plastyczna oraz ruchowa. Ponadto w przedszkolu dwa razy  w tygodniu realizowane są dodatkowe zajęcia języka angielskiego (nieodpłatnie). Przedszkole zostało wyposażone w multimedia oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku i stopnia rozwoju dzieci młodszych.